Holistische EMDR

(Eye Movement, Desensitisation & Reprocessing)

 

EMDR is een eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlang verwerking kan vragen. Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzondere snelle en blijvende resultaat. Door gebruik van bepaalde technieken wordt opgeslagen informatie in de hersenen veranderd.


De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen, als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit de babytijd, kunnen levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden. Een ingrijpende ervaring kan in slechts één sessie worden losgekoppeld van de traumatische verankering in de hersenen.


Waarvoor kan EMDR worden ingezet


Psychische, emotionele en lichamelijke problemen die ontstaan zijn door zich herhalende vernederende, schokkende, schaamtevolle of droevige gebeurtenissen.
Denk hierbij aan een ramp, brand, overval, oorlogstrauma, ongeluk, bijna verdrinkings- of verstikkingservaring, schokkend nieuws, ernstige ziekte, langdurige ziekte, bedrog, verraad, ontslag, lichamelijk geweld, verkrachting, aanranding, pestervaringen en bedreiging. Het kan ook een gebeurtenis in het leven zijn die niet direct onder de noemer ‘trauma’ valt, maar die nog steeds spanning of droefheid oproept. Zelfs wanneer men zich niets kan herinneren, kan toch effectief gewerkt worden met de vroegste jeugd (bijvoorbeeld overlijden kind, scheiding ouders, te vaak verhuizen, ziekte, operatie of een val van de trap als baby en peuter).
Ook het overlijden van een dierbare vormt een aanslag op de basisveiligheid in het leven. EMDR kan helpen om het verdriet bij het overlijden van een broer, zus, vader, moeder, opa, oma, of zelfs een geliefd huisdier te verwerken. Ook wanneer men te jong was om een bewuste herinnering aan het overlijden te hebben, is zo’n ingrijpende gebeurtenis ook een indringende ervaring die onzichtbaar zijn sporen nalaat. Een EMDR sessie kan het hele gezin ten goede komen, ongeacht hoelang geleden dit overlijden plaatsvond.


Symptomen van trauma


Wanneer de volgende symptomen zich voordoen, kan er sprake zijn van een onverwerkt trauma: vermijdingsgedrag, niet gemotiveerd zijn, verhoogde spanning die niet te ontspannen is, sterke schaamte of schuldgevoelens, zelfafkeer, destructieve tendensen, chronisch slecht humeur, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, angsten, relatie- en sociale problemen, paniek, nachtmerries, gestoorde slaap, onrust, piekeren, stressgevoeligheid en een laag zelfbeeld.


EMDR sessie


Een EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 1 à 2 uur. Bij kinderen is het tussen de 15-30 minuten. Tijdens de sessie laat ik je terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. Door eenvoudige links- rechts bewegingen met de ogen, handen, of door een klikgeluid, worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door gewenste beelden en overtuigingen.
Via energetisch invoelen, voel ik aan welk trauma nu het beste gewerkt kan worden en test ik welke toepassing ik het beste kan gebruiken en welke ondersteunende behandeling. Soms is dit een ander trauma dan waar de cliënt in eerste instantie aan dacht. De basisvoorwaarde voor een sessie is het gevoel van veiligheid en zelf de regie hebben; jij bent de kapitein.
Voor de dagen na de EMDR sessie zal ik je wat adviezen meegeven en ik zal contact met je opnemen om te informeren hoe het met je gaat.